Để đăng truyện bạn vui lòng gửi truyện đến địa chỉ Email này. asianpink.net@gmail.com

Lưu ý: nội dung viết đúng chính tả không viết tắt, ghi kèm tên tác giả mếu muốn.